Odredbe i uvjeti

1 Primjenjivost

2 Isporuka Karamblam usluge

3 Odredbe i uvjeti

4 Način rada

5 Osvajanje nagrade

6 Cijena

7 Prekid usluge

8. Prava intelektualnog vlasništva

9 Odricanje od odgovornosti

10 Ograničenje odgovornosti

11 Obrada podataka

12 Zakonski odabir

13 Završna odredba