Integritetspolicy: I anslutning till våra tjänster registrerar vi personuppgifter från våra kunder, deltagare och besökare på vår webbplats/våra webbplatser. Mobile Minded ansvarar för lagring och behandling av dessa personuppgifter. Var vänlig läs igenom denna integritetspolicy noggrant. Mobile Minded är fast beslutna att skydda sina kunders och besökares integritet när de besöker deras webbplatser. Personuppgifterna lagras, behandlas och skyddas därför noggrant av oss. Mobile Minded efterlever de allmänna dataskyddsbestämmelserna (föreskrift (EU) 2016/679) och övrig integritetslagstiftning till fullo. Mobile Minded bedriver sin verksamhet från Meander 251 6825 MC Arnhem, Nederländerna och är registrerade under NL822783010B01 Personuppgifter När du besöker vår webbplats/våra webbplatser eller när du anmäler dig för deltagande i någon av våra reklamkampanjer, en (mobil) tjänst eller ett nyhetsbrev eller om du redan utnyttjar våra tjänster, registrerar vi endast dina personuppgifter efter att du har gett ditt specifika och informerade samtycke till detta via ett tydligt godkännande. Personuppgifterna vi lagrar och behandlar är följande: • registrerings- och avregistreringsdatum; • e-postadress • telefonnummer; • information om din enhet; • IP-adresser och tidstämplar; • platser du har besökt innan du gick in på vår webbplats (så kallade hänvisnings-URL:er); • information som du frivilligt har tillhandahållit på vår webbplats. Vi använder dessa uppgifter i följande syften: • för att förbättra våra tjänster; • för att behandla eventuellt deltagande i tävlingar, kampanjer och andra ärenden; • för att förse dig med information angående nya produkter och tjänster; • för att förse utomstående parter med information för att göra det möjligt för dem att ge dig erbjudanden och ytterligare information via telefon och e-post såvida du inte har valt att inte ta emot denna typ av kommunikation. Dina personuppgifter (kontaktuppgifter) kan vidarebefordras till företag som tillhör samma koncern som Mobile Minded såväl som till deras sponsorer och affärspartners. Dessa parter kan även skicka dig information angående grupprabatter eller andra erbjudanden. Vi behåller dina personuppgifter så länge som du vill att vi ska förse dig med information angående nya produkter och tjänster. Din e-postadress Din e-postadress kan användas för att (bättre) informera dig om olika typer av erbjudanden, priser, besparingar och grupprabatter. Din e-postadress kan ibland även användas för att informera dig om olika typer av kampanjer och erbjudanden från andra företag. Sådana företag har valts ut omsorgsfullt i förväg. Ditt mobiltelefonnummer Ditt (mobil-) telefonnummer kan användas för att inleda och erbjuda dig vissa tjänster och för att ingå och verkställa avtal. Om du har angett att du är intresserad, kan vi även använda ditt mobiltelefonnummer för att kommunicera med dig och hålla dig informerad om (nya) produkter och tjänster. Webbläsarsessioner och IP-adress Vi använder din dators IP-adress. Denna IP-adress är en siffra som tilldelas din dator automatiskt när du besöker internet, som en av våra webbplatser eller startsidor. Din dators IP-adress kan användas för att se hur vår webbplats har använts och för att sammanställa analyser och rapporter med icke-identifierbar information. Cookies Vår webbplats använder sig av cookies. Cookies används även via utomstående parter som anlitas av oss. Vi använder även funktionscookies, vilket säkerställer en väl fungerande webbplats. Vi använder cookies i följande syften: - för att få vår korrespondens att överensstämma med våra webbplatsbesökares intressen - för att generera allmän statistik och få insikt i hur vår webbplats och andra kommunikationskanaler används av våra besökare; - för att optimera våra tjänster för våra besökare inom vår koncern. Lagringspolicy Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla våra syften som anges i denna integritetspolicy eller för att efterleva gällande lagstiftning. Rätt till inspektion, korrigering, radering och dataportabilitet Du har alltid rätt att kontrollera/inspektera personuppgifterna vi lagrar om dig. Om denna information skulle visa sig vara felaktig, kan du hjälpa oss att korrigera den. Du har även rätt att be oss att radera dina personuppgifter eller att göra dina personuppgifter tillgängliga för dig i digitalt format. Vi respekterar alltid en sådan begäran. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till kontaktadressen på webbsidan tillsammans med en skannad kopia av ditt pass och en nyligen mottagen räkning som anger ditt namn och din adress. All dokument vi tar emot kommer att förstöras efter att vi har behandlat din förfrågan. För att begära en kopia av uppgifterna, var god skicka ett e-postmeddelande till dpo@mobileminded.nl Avanmälan Om du inte längre vill ta emot information/e-postmeddelanden från sweden@mob.support.com kan du avanmäla dig vid valfri tidpunkt genom klicka på länken i meddelandet du tar emot på din mobiltelefon och/eller genom att klicka på länken i e-postmeddelandet du har tagit emot. Som ett resultat, kommer du inte längre att ta emot information som kan intressera dig. Du kan helt enkelt blockera vår användning och tillhandahållandet av dina personuppgifter till våra systerföretag, sponsorer och partners genom Mobile Minded för att informera oss om angående detta genom att skicka ett e-postmeddelande till dpo@mobileminded.nl Säkerhet Baserat på våra tjänsters natur och förtroendet som allmänheten måste ha för Mobile Minded, vidtar vi alla lämpliga tekniska och organisationsmässiga åtgärder för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med de allmänna dataskyddsbestämmelserna (föreskrift (EU) 2016/679). Länkar till andra webbplatser. På denna webbplats kommer du att se ett antal hyperlänkar till andra webbplatser. Vi tar inget ansvar för hur dessa företag hanterar personuppgifter. Klagomål i anslutning till personuppgifter Vi hjälper dig självklart om du har några klagomål i anslutning till behandlingen av dina personuppgifter. I enlighet med de allmänna dataskyddsbestämmelserna har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen mot denna behandling av dina personuppgifter. Du kan kontakta Datainspektionen. Ändringar Vi förbehåller oss rätten att ändra vårt integritetsmeddelande. Om du har några frågor, var god kontakta oss via sweden@mob.support.com & Meander 251 6825 MC Arnhem, Nederländerna Vi kommer att svara dig för att diskutera eventuella ärenden inom 2 arbetsdagar efter mottagandet av ditt e-postmeddelande, samtal eller korrespondens. Ansvarsfriskrivning Vi är uppmärksamma på innehållet på denna webbplats och hanterar det med omsorg. Dock kan vi inte garantera att informationen som visas är korrekt till 100 %. Detta integritetsmeddelande ändrades senast 22 maj 2020.